varmata gaas logo

Maagaas on keskkonnasõbralik kütus ilma kahjulike põlemisjääkide, tolmu ja tahmata.


AS Varmata enamikes võrgupiirkondades on liitumine gaasiküttega sageli krundi hinnas.

Alates 1. juunist 2023 muutub AS Varmata võrguteenuse hind ja on edaspidi energiaühikutes väljendatav (€/kWh).

Alates 1. 06. 2023 tõuseb maagaasi võrguteenuse sisendhind ja muutub energiaühikutes väljendatavaks (€/kWh). Tarbitud gaasikoguse energiaühikutesse teisendamisel lähtub AS Varmata gaasituru toimimise võrgueeskirjast. Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse toimub mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutamise teel. Võrgugaasi kvaliteeditunnistus avaldatakse igakuiselt esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu AS-i Elering poolt.

Võrgugaasi kvaliteet: Võrgugaasi kvaliteet | Elering

Tüüptingimused: https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/maagaas/tuuptingimused

Liitumismetoodika: https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/maagaas/kooskolastatud-maagaasivorgu-liitumistasu-arvutamise-metoodikad

Alates detsembrist 2023 muutub AS Varmata võrguteenuse hind, mille põhjuseks on riikliku süsteemihalduri AS-i Elering gaasi ülekandeteenuse hinna tõus. Konkurentsiameti poolt otsusega 02.10.2023 nr 7-3/2023-146 on kooskõlastatud uus ja alates 1.12.2023 kehtiv võrguteenuse hind 0,021815 €/kWh. Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks. Võrguteenuse hind muutub üksnes on riikliku süsteemihalduri ASi Elering hinna komponendi võrra, kõik muud AS Varmata võrguteenuse hinna komponendid jäävad senisele tasemele. Eleringi ülekandeteenuse hinna muutuse kohta saad täpsemalt lugeda Elering.ee või https://elering.ee/gaasi-vorguteenuse-hind-touseb-vahenenud-tarbimise-tottu  

05.2024.a
. on AS Varmata võrgupiirkondades müüdava maagaasi hind energiaühikutes väljendatav(€/kWh). Kodutarbijale tähtajatute müügilepingutega müüdava maagaasi hind mais 2024 on 0,04301 €/kWh. Hinnale lisandub käibemaks. 
 

05.2024.a. on AS Varmata võrgupiirkondades müüdava maagaasi hind energiaühikutes väljendatav(€/kWh). Kodutarbijale tähtajatute müügilepingutega müüdava maagaasi hind juunis 2024 on 0,0489 €/kWh. Hinnale lisandub käibemaks.  

05.2024.a
. on AS Varmata võrgupiirkondades müüdava maagaasi hind energiaühikutes väljendatav(€/kWh). Kodutarbijale tähtajatute müügilepingutega müüdava maagaasi hind juulis 2024 on 0,0515 €/kWh. Hinnale lisandub käibema
 
Alates 01.12.2023.a. on AS Varmata võrgupiirkondades müüdava maagaasi hind energiaühikutes väljendatav(€/kWh). Kodutarbijale tähtajatute müügilepingutega müüdava maagaasi piirhind on 0,0749 €/kWh. Hinnale lisandub käibemaks.  

Alates 01.05.2024 kehtiv aktsiisimäär maagaasile, mida kasutatakse kütteainena või mootorikütusena on 0,04781 €/m3. Lisandub käibemaks.

Rohkem infot maagaasiaktsiisi kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Gaasivaru varumakse. 01.05.2023 jõustunud maagaasiseaduse § 267 ja § 268 muudatused näevad ette, et alates 01.05.2023 kaetakse AS Eesti Varude Keskuse strateegilise gaasivaru haldamise kulud gaasivaru varumaksest.
Võrguettevõtja lisab varumakse määra tarbijale esitatavale võrguteenuse arvele koos gaasi aktsiisimäära ja võrguteenuse tasuga.
Varumakse määr väljendatuna eurodes megavatt-tunni müüdud gaasi kohta. Kliimaminister allkirjastas 28. novembril 2023 määruse, mille kohaselt kehtib alates 01.01.2024 on strateegilise gaasivaru makse määraks 0,45 €/MWh. Lisandub käibemaks.


Küsimuste korral palume pöörduda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lepingutest tulenevaid lahkarvamusi püüavad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse lahkarvamus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
Kontakt: AS Varmata, Aadres: Tähe 135, Tartu, Telefon: +372 5119099, +372 5066864, E-mail: info@varmata.ee